Genel Eğitimler

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

ANADOLU OSGB, çalışanların iş güvenliği eğitimlerini , yetişkin eğitimi kurallarına göre iş güvenliği uzmanları tarafından uygun olan ortamlarda verir. Çalışanlara iş güvenliği eğitimleri iş güvenliği yönetmeliğinde belirtilen usullere göre verilir. Buna göre eğitimler çok tehlikeli grupta yer alan iş yerlerinde yılda bir defa 16 saat, tehlikeli gruptaki iş yerlerinde iki yılda bir defa 12 saat , az tehlikeli gruptaki işyerlerinde de üç yılda bir 8 saattir.Eğitim sonunda ölçme değerlendirme yapılır. İş güvenliği eğitimleri katılımcıları tutanak ile tespit edilir. Hazırlanan tutanak çalışan işçi,iş güvenliği uzmanı ve firma yetkilisi tarafından imzalanır Sonuç olarak iş güvenliği eğitimine katılan her çalışana sertifika düzenlenir.Gerektiğinde bu sertifika ve tutanaklar iş veren tarafından istendiğinde dijital olarak da düzenlenebilmektedir.
 

ÇALIŞANLARIN YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKATI

Yangın eğitimi , çalışanlar için genel yangın eğitimi ve yangın ekiplerine verilen eğitim olarak ikiye ayrılır.Tüm çalışanlara yangın hakkında uygulamalı eğitim verilir.Söndürme, kurtarma ve haberleşme ekiplerine özel bir eğitim verilir.Verilen eğitimler sonucunda ölçme değerlendirme yapılır. Katılımcılar tutanak ile tespit edilerek iş güvenliği uzmanı ve firma yetkilisi tarafından imzalanır. Yangın tatbikatında, belirlenen yangın senaryosuna göre, yönlendirme levhalarının kontrolü , acil çıkış kapılarının belirlenmesi gerçekleştirilir. Yangın Tatbikatı Senaryosu yangın sireniyle başlar , tüm personelin tahliyesiyle son bulur.Tahliye süreci ve süresi tutanakta belirtilir. Tutanakla tahliye esnasında çıkan aksaklık ve eksiklikler ayrıca rapor edilir.
 

ÇALIŞANLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİ

ANADOLU OSGB, bünyesinde bulunan mesleki eğitim merkezi tarafından yapılmaktadır.Mesleki eğitim merkezinin ruhsatı MEB tarafından verilmiştir.Tüm meslek eğitimleri sonunda sınav yapılır ve MEB onaylı sertifika verilir. İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi İş güvenliği uzmanlığı eğitimi 6331 sayılı yasada belirtildiği üzere Çalışma Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış eğitim merkezlerinden alınır. İş güvenliği uzmanlığı eğitimine ; tüm mühendislik fakülteleri , mimarlık , 4 yıllık teknik öğretmen okulları ve fen fakülteleri mezunları katılabilmektedirler. Eğitimler uzaktan (90 saat) ve yüz yüze (90 saat), olmak üzer toplam 180 saat verilmektedir. Uzaktan eğitimin 9 saati senkron (canlı) geri kalanı asekron (kayıttan) yapılmaktadır. Eğitim sonunda 5 gün staj yapma zorunluluğu vardır. İlkyardım Eğitimi Merkezi ANADOLU OSGB ilk yardım merkezinde ‘’ İLK YARDIM YÖNETMELİĞİNE ‘’ uygun T.C. Sağlık bakanlığı onaylı güncel uluslar arası standartlarda uygulamalı ilk yardım eğitimi alabilirsiniz. Uygulamalarda özel ilk yardım mankenleri üzerinde eğitici tarafından birebir yapılmaktadır. Eğitim sonunda kursiyerler sağlık müdürlüklerinin açtığı sınava girmek zorundadır. Başarılı olanlara sertifikalar sağlık müdürlüklerinden onaylı bir şekilde verilmektedir. Ayrıca kursiyerlere ilk yardımcı kimlik kartı düzenlenmektedir. Sınavda başarılı olmayanlara tekrar bir sınav hakkı sağlık müdürlüklerince sağlanmaktadır.